Meklē vārdu vai frāzi:

Uzņēmumiem


Darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība. Viņu veselības un labsajūtas uzlabošana, izmantojot modernus personalizētus veselības veicināšanas risinājumus, ir pats svarīgākais, jo cilvēki ir katra uzņēmuma pamats. Darbinieku veselība un labsajūta darba vietā ir uzņēmumu produktivitātes pamats.
  • Veselīgi darbinieki ir darbā produktīvāki, viņiem ir augstāka morāle, viņi piedzīvo mazāk traumu un nelaimes gadījumu, un pēc slimības un traumām atgriežas darbā ātrāk. 
  • Darba devēji, kuri investē veselības veicināšanā darba vietā, var sagaidīt $3 līdz $6 atdevi uz katru investēto dolāru trīs līdz piecu gadu laikā! 

Eiropā apkopotie dati liecina, ka izmaksas ar aptaukošanos saistītu problēmu risināšanai veido līdz pat 7% no visiem veselības aprūpes izdevumiem. Apstiprinājusies likumsakarība - jo lielāks ķermeņa masas indekss, jo vairāk cilvēks lieto zāles, vairāk tērē medikamentiem. 

Vecmodīgā ierobežojošā pieeja uzturam un fiziskajām aktivitātēm nav palīdzējusi samazināt uzņēmumiem veselības aprūpes izmaksas, un slimību dēļ kavēto darba dienu skaitu, un tā pat var palielināt šis izmaksas. Patiesībā, daudzi strādājošie ir noraizējušies par savu neefektīvo jo-jo diētošanu, kas vairo viņu veselības riskus un nozog viņu laiku un uzmanību. 
   
Rezultāts? Zaudēta produktivitāte, negatīvas sekas veselībai un pieaugošās izmaksas.   

Dr. Inese Millere, motivējoša veselīga dzīvesveida lektore, piedāvā risinājumus, kas iedvesmos jūsu darbiniekus uzņemties atbildību par saviem ēšanas, fizisko aktivitāšu, veselības, un pašaprūpes lēmumiem un palīdzēs samazināt veselības aprūpes izmaksas un palielināt produktivitāti. 
  
Kā Inese var palīdzēt jūsu uzņēmumam?

Kultūrā, kura piesātināta ar problemātiskiem ēšanas modeļiem, mazkustīgu dzīvesveidu, un neelastīgu, bieži pretrunīgu un pat negatīvu informāciju par veselīgu dzīvesveidu, dr. Inese Millere piedāvā pozitīvu, ilgtspējīgu un dzīvespriecīgu pieeju: ēst apzināti un dzīvot pilnvērtīgi! Inese, nodod šo būtisko un savlaicīgo ziņu ar aizrautību, enerģiju, un humoru, kas izmaina to kā klausītāji skatās uz veselību, ēšanas paradumiem un svara kontroli.  

Kā ārste, motivējoša veselīga dzīvesveida lektore, apmācību vadītāja, konsultante un izaugsmes trenere, dr. Millere dalās ar savu spēcīgo un inovatīvo pieeju svara kontrolei ar visplašākajām klausītāju auditorijām, semināru dalībniekiem, veselības aprūpes speciālistiem un uzņēmumiem visā Latvijā.   

Savās prezentācijās, darbnīcās un programmās Inese iedvesmo dalībniekus uzņemties atbildību par savu veselības un dzīvesveida lēmumiem, lai viņi var dzīvot pilnvērtīgu, veselīgu un radošu dzīvi!  

Viņas praktiskās un efektīvās pieejas rezultātā, jums būs darbinieki, kuri ir:    
  • Apzinātāki savās uztura un fizisko aktivitāšu izvēlēs.
  • Veselāki – viņi mazāk slimos, viņiem būs mazāk traumu un nelaimes gadījumu. 
  • Iesaistītāki, enerģiski un produktīvi.  
  • Motivēti saglabāt veselību - kā mājas, tā arī darbā. 

Vadītāji, kuri investē uzņēmuma veselībā un labsajūtā priecājas par:    
  • Samazinātām slimības un veselības apdrošināšanas izmaksām.  
  • Samazinātu absenteismu un īstermiņa darba nespēju.   
  • Augstāku morāli un darbinieku saglabāšanu. 
  • Nozīmīgu atdevi no ieguldījuma.

Kā jūsu organizācija risina neveselīga dzīvesveida izvēļu problēmu? 

Esat ieinteresēti ieguldīt savu darbinieku veselībā, labsajūtā un produktivitātē? 

Rakstiet dr. Millerei uz info@inesemillere.com

Ieguldiet savos darbiniekos, un darbinieki ieguldīs Jūsu uzņēmumā!

No comments: