Meklē vārdu vai frāzi:

12 iemesli, kāpēc strādāt ar kouču?


Katrai no mums ir savs unikālais iemesls strādāšanai ar kouču (izaugsmes treneri). Te ir divpadsmit iemesli, kurus manas koučinga skolas (Wellcoachesschool) beidzēju klienti min visbiežāk un, kas likuši viņiem pieņemt lēmumu ieguldīt sevī, strādājot ar kouču.   

1. Ātro risinājumu laiks ir beidzies -– “Vairs nevēlos turpināt ar ātrajiem risinājumiem un gribu veikt pārmaiņas, kuras ir noturīgas”.  

2. Īpašā vērtība  – “Esmu nolēmusi, ka mana veselība ir mana pati lielākā vērtība un es esmu gatava tajā ieguldīt ilgtermiņā”.   

3. Nolēkt no sētas – “Man ir apnicis ‘sēdēt uz sētas’ nepieņemot lēmumu, tas tikai vairo manu neapmierinātību ar sevi un dzīvi, un es vēlos apņemties un uzņemties atbildību rūpēties par sevi vislabākajā veidā”.    

4. Tas nav par svaru  – “Esmu sapratusi, ka tas ir par labizjūtu un veselību, nevis svaru”.   
5. Es esmu Boss – “Es vēlos būt savas veselības un labjūtes Boss un pārtraukt deleģēt atbildību citiem”.    

6. Veselības modelis – “Es vēlos izveidot savu unikālo “Veselības Mākslas Darbu”, nevis paļauties uz ”viens-modelis-der-visiem pieeju”.    

7. Mentālās spēles – “Es zinu, ko darīt un tagad es vēlos gūt pilnīgu pārvaldību pār mana prāta spēlēm, pārvēršot nodomu realitātē”.   

8. Augstākais sniegums – “Es atzīstu, ka, lai sasniegtu augstākos sasniegumus mājās un darbā, man nepieciešama augstākā labjūte”.    

9. Kopskats/mazi soļi – “Es zinu, ka pat ekstrēma pašreizējās bildes uzskaistināšana (lasi- kāpēc diētas nestrādā) nav atbilde, un es vēlos spert mazus soļus, kuri ir spēcīgi”.  

10. Pārliecība – “Esmu pielikusi punktu šaubām par sevi un vēlos vairot pārliecību par manām spējām iegūt pārvaldību par savām attiecībā ar ēdienu, labjūti un dzīvi”.    

11. Uzvarēt labizjūtes spēlē – “Es vēlos fokusēties uz uzvarēšanu labizjūtes spēlē, nevis uz zaudēšanu vai izstāšanos no tās.”   

12. Aizvērt intervālu – “Es vēlos aizvērt intervālu starp to, kur esmu šobrīd un, kur vēlos būt, manas veselības un labjūtes terminos”.   

Un kāds ir tavs iemesls investēt sevī, strādājot ar mani kā tavu apzinātas ēšanas kouču?

* Wellness = labjūte; avots
No comments: