Meklē vārdu vai frāzi:

Apzinātas ēšanas kursa dalībnieču pārdomas.

Es iedrošinu visas apzinātas ēšanas kursa “Kā Neapēst Stresu” dalībnieces un beidzējas pierakstīt savas pārdomas un atklājumus.  

Apzināta ēšana palīdz iepazīt sevi un savus domāšanas un paradumu modeļus caur ēdienu! 

Apzināšanās un sevis pazīšana ir pirmais solis uz pārmaiņām - citādi dzīvojot mūžīgā neziņā un autopilotā neapzinātībā bieži nezinām, kāda rīcība mūs ved pretim disharmoniskām attiecībām ar ēdienu un, kāda vedīs pretim mums vēlamajiem rezultātiem, pretim ilgi izsapņotajiem mērķiem. 

Kurss iedod zināšanas un stratēģijas, kā izmainīt attiecības ar stresu, ēdienu un ēšanu, bet tas nav par gala rezultāta sasniegšanu, bet par ceļojumu un pašatklāsmi.  

Sasniegumu trepes nav domātas, lai uz tām stāvētu, bet, lai kāptu augstāk!!!

Te ir pārdomas, kurās dalās kursa dalībnieces:  


 
Atceries, plānojat sākt savu ceļojumu, nevilcinies. Šī ir Tava vienīgā dzīve. Pavaicā sev, "Ja ne tagad, tad kad?"  


***

Pārmaiņām mani ļoti iedvesmo šis  Portia Nelson dzejolis “Dzīve Piecos Īsos Pantos”, un Tevi?

1.
Es eju pa ielu.
Ietvē ir liela bedre, kurā es iekrītu.
Es esmu apmulsis... zaudējis cerības.
Tā nav mana vaina.
Nepieciešama vesela mūžība, lai izkļūtu laukā.

2.
Es eju pa to pašu ielu.
Ietvē ir liela bedre.
Es izliekos to neredzam.
Es atkal tajā iekrītu.
Nespēju noticēt, ka atkal esmu turpat, kur biju.
Bet tā nav mana vaina.
Atkal ir nepieciešams ilgs laiks, lai izkļūtu laukā.

3.
 

Es eju pa to pašu ielu.
Ietvē ir liela bedre.
Es redzu, ka tā tur ir.
Un tomēr es iekrītu... tas ir ieradums.
Manas acis ir atvērtas.
Es zinu, kur atrodos.
Tā ir mana vaina.
Es mirklī tieku laukā.

4.
 

Es eju pa to pašu ielu.
Ietvē ir liela bedre.
Es apeju to.

5.
 

Es eju pa citu ielu.

No comments: