Meklē vārdu vai frāzi:

Īsa pamācība efektīvā sevis sabotēšanā.


“Mūsu uzskati ļoti spēcīgi ietekmē mūsu uzvedību. Pieņemts uzskatīt, ka, ja cilvēks pa īstam tic, ka viņš var ko paveikt, tad noteikti to paveiks. Bet, ja viņš ir pārliecināts, ka nevar to izdarīt, nekādi spēki nepalīdzēs pārliecināt viņu par pretējo. 

Tādi uzskati, kā 
“Nu jau par vēlu”, 
“Neko darīt, šeit es esmu bezspēcīgs”, 
“Es esmu apstākļu upuris”,
"Ja jau tas lemts, tad tā tam jānotiek”- bieži ir kā klupšanas akmens, kas neļauj cilvēkam pilnībā izmantot visus savu dabīgo potenciālu resursus. 

"Mūsu uzskati par sevi un mūsu attiecībām ar apkārtējo pasauli ir nemainīgi un ļoti nozīmīgi ietekmē mūsu rīcību ikdienā. Katram ir uzskati, kas kalpo kā resurss un blakus tiem - uzskati, kas kavē mūsu attīstību.” 

-Roberts Dilts, Uzskatu izmainīšana ar NLP palīdzību.

Ierobežojošies uzskati ir tie, kuri tev neļauj sasniegt tavus mērķus, vairo un izraisa stresu, mazina tavas dzīves kvalitāti.

Ierobežojoši uzskati - Negatīvas Domas-Negatīvas Emocijas- Pašsabotējoša Uzvedība- Zems Pašvērtējums- Zema Pašapziņa = STRESS          
 
Ko darīt tagad: